Ly Trí Vinh

May 28, 2021
SoftLIPS - TVL PMU ACADEMY

#SoftLips #CorrectionWork _ Môi xử lý nền cũ vừa xong. ko sưng ko đau, trong vòng 40 phút ngon lành luôn á m.n ơi ?

Môi xử lý nền cũ vừa xong. ko sưng ko đau, trong vòng 40 phút ngon lành luôn á m.n ơi ?
February 11, 2019

??? Hình ảnh chụp hậu trường buổi quay ra mắt kĩ thuật #SoftBrows của Trí

??? Hình ảnh chụp hậu trường buổi quay ra mắt kĩ thuật #SoftBrows của Trí
January 25, 2019

Congratulations for The Advance Class 21-22-23-24 Jan 2019 that has been successfully completed <3 <3 - TVL PMU Academy - TriVinh Ly

Congratulations for The Advance Class 21-22-23-24 Jan 2019 that has been successfully completed <3 <3 - TVL PMU Academy - TriVinh Ly
January 11, 2019

Congratulations for The Basic Class 7-8-9-10-11 Jan 2019 that has been successfully completed <3 <3 - TVL PMU Academy - TriVinh Ly

Congratulations for The Basic Class 7-8-9-10-11 Jan 2019 that has been successfully completed <3 <3 - TVL PMU Academy - TriVinh Ly