NEWS

February 11, 2019

🤟🤟🤟 Hình ảnh chụp hậu trường buổi quay ra mắt kĩ thuật #SoftBrows của Trí

🤟🤟🤟 Hình ảnh chụp hậu trường buổi quay ra mắt kĩ thuật #SoftBrows của Trí
January 25, 2019

Congratulations for The Advance Class 21-22-23-24 Jan 2019 that has been successfully completed <3 <3 - TVL PMU Academy - TriVinh Ly

Congratulations for The Advance Class 21-22-23-24 Jan 2019 that has been successfully completed <3 <3 - TVL PMU Academy - TriVinh Ly
January 11, 2019

Congratulations for The Basic Class 7-8-9-10-11 Jan 2019 that has been successfully completed <3 <3 - TVL PMU Academy - TriVinh Ly

Congratulations for The Basic Class 7-8-9-10-11 Jan 2019 that has been successfully completed <3 <3 - TVL PMU Academy - TriVinh Ly
December 6, 2018

MáyLàmHairStroke – TVL PMU Academy – Trí Vinh Ly PMU

December 6, 2018

CoveredOldTattoo-Over10TimesTattoo-PayWithHugeSmile- Xử lý chân mày chị khách đi tứ xứ làm rồi sửa hơn 10 lần, xoá sửa liên tục nên da bị chai cứng và bóng lên – TVL PMU Academy – Tri Vinh Ly

December 6, 2018

Mí tạo hạt siêu nhuyễn chuyên dành cho các chị ko có nhiều thời gian trang điểm mỗi ngày nhé – TVL PMU Academy – TriVinh Ly

#MagicShading #MíCánhBuớm #MíTrangĐiểm #MíTạoHạt #ShadingEyeliners _Mí tạo hạt siêu nhuyễn chuyên dành cho các chị ko có nhiều thời gian trang điểm mỗi ngày nhé.