??? Hình ảnh chụp hậu trường buổi quay ra mắt kĩ thuật #SoftBrows của Trí