#SoftLips #CorrectionWork _ Môi xử lý nền cũ vừa xong. ko sưng ko đau, trong vòng 40 phút ngon lành luôn á m.n ơi ?

??? Hình ảnh chụp hậu trường buổi quay ra mắt kĩ thuật #SoftBrows của Trí
February 11, 2019
SoftLIPS - TVL PMU ACADEMY

Soft Lips

#SoftLips #CorrectionWork

_ Môi xử lý nền cũ vừa xong. ko sưng ko đau, trong vòng 40 phút ngon lành luôn á m.n ơi 😉 Tham gia khóa học Online làm đẹp và được chứng nhận tham gia Online tại Tvlpmu.us nhé mọi người ơi.

Môi xử lý nền cũ vừa xong. ko sưng ko đau, trong vòng 40 phút ngon lành luôn á m.n ơi ?